برچسب » امتحانات،اضطراب،استرس،فرهنگ ایرانیان

استرس شب امتحان را چطور مهار کنیم؟
دی 17, 1402

استرس شب امتحان را چطور مهار کنیم؟

روانشناس مرکز مشاوره دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، استرس و اضطراب در ایام امتحانات را باعث کاهش عملکرد و عدم تمرکز دانشجویان برشمرد و راهکارهایی برای مدیریت استرس در ایام امتحانات ارایه کرد.