برچسب » اقتصاد

زخم کاری اقتصاد بر فرهنگ
آبان 14, 1399
به مناسبت روز فرهنگ عمومی

زخم کاری اقتصاد بر فرهنگ

پنجاه سال طول می‌کشد اثر مشکلات اقتصادی بر فرهنگ ترمیم شود/ با جریمه کردن فرهنگسازی می‌کنیم؟

آیا سفره نان کولبران پر برکت می‌شود؟/ وعده های جدید برای حمایت از مرزنشینان
آبان 7, 1399

آیا سفره نان کولبران پر برکت می‌شود؟/ وعده های جدید برای حمایت از مرزنشینان

کولبری و تجارت مرزی که به تجارت چمدانی هم معروف است هزاران نفر از مردمان مناطق مرزی را با عنوان کولبران مشغول به کار کرده که یکی از فاکتور‌ها در امرار معاش این مردمان مرزنشین است.