برچسب » اقتصاد ایران،رشد بلند مدت،فرهنگ ایرانیان

خروج اقتصاد ایران از رکود یک دهه اخیر و حرکت به سمت ‌رشد بلند‌مدت‌
دی 25, 1402

خروج اقتصاد ایران از رکود یک دهه اخیر و حرکت به سمت ‌رشد بلند‌مدت‌

استاد دانشگاه تربیت‌مدرس اعلام کرد:‌ اقتصاد ایران از رکود یک دهه اخیر بتدریج در حال خروج است و به رشد بلند‌مدت خود نزدیک شده است.