برچسب » اسراییل و غزه، جنگ اوکراین، فرهنگ ایرانیان

10 ریسک بزرگ پیش روی جهان در 2024 به روایت فارن پالیسی
دی 17, 1402

10 ریسک بزرگ پیش روی جهان در 2024 به روایت فارن پالیسی

بزرگترین خطرات جهان برای سال 2024 فراتر از ترامپ است. یک ارزیابی هوشیارانه برای یک زمانه تاریک مورد نیاز است.