برچسب » ابر شهر افسرده ها،فرهنگ ایرانیان

گزارش نهادرسمی زیرمجموعه شهرداری؛ تهران ، ابرشهر افسرده ها
دی 18, 1402

گزارش نهادرسمی زیرمجموعه شهرداری؛ تهران ، ابرشهر افسرده ها

۹۹.۷‌درصد تهرانی ها «سرزنده» نیستند. در سال ۱۴۰۱ برای دومین سال متوالی، کیفیت زندگی در شهر تهران ، نمره مردودی دریافت کرده است.