برچسب » ابراهیم رییسی، اروپا، فرهنگ ایرانیان

رئیسی: اراده جمهوری اسلامی گسترش روابط با کشورهای اروپایی است
بهمن 1, 1402
آیین دریافت استوار نامه سفیر جدید بلژیک

رئیسی: اراده جمهوری اسلامی گسترش روابط با کشورهای اروپایی است

رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در گسترش روابط بر اساس اعتماد و احترام متقابل با کشورهای مختلف هیچ محدودیتی ندارد، گفت: اراده جمهوری اسلامی گسترش روابط با کشورهای اروپایی است، مگر اینکه کشوری به دنبال عناد ورزی با ایران باشد.