برچسب » آمریکا، کره شمالی، فرهنگ ایرانیان

«تصمیم استراتژیک» کیم/ کره شمالی دکمه جنگ را فشار می‌دهد؟
بهمن 5, 1402

«تصمیم استراتژیک» کیم/ کره شمالی دکمه جنگ را فشار می‌دهد؟

برای دهه‌ها، بخش مرکزی بازی کره شمالی انجام تحریکات نظامی حساب‌شده و زمان‌بندی‌شده بوده است. اما به نظر چندین ناظر نزدیک کره شمالی، آخرین دور سیگنال‌های آقای کیم متفاوت است.