برچسب » آمریکا، انگلیس، فرهنگ ایرانیان

بازی جدید با کارت کهنه
دی 25, 1402

بازی جدید با کارت کهنه

ساعتی پس از بازگشت «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه امریکا از چهارمین سفر خود به اراضی اشغالی ،امریکا و انگلیس به یمن حمله کردند و به این ترتیب سوغات واپسین تور خاورمیانه‌ای مسئول ارشد دستگاه دیپلماسی امریکا در غالب گسترش جنگ به غرب آسیا تقدیم شد.