برچسب » آمریکا،دلارزدایی،مصر،فرهنگ ایرانیان

رسانه مصری: دنیا برای مقابله با هژمونی آمریکا به دلارزدایی روی آورده است
دی 29, 1402

رسانه مصری: دنیا برای مقابله با هژمونی آمریکا به دلارزدایی روی آورده است

رسانه مصری، آمریکا و واحد پول این کشور را عامل بحران‌زا برای جهان خواند و گفت که کشورهای دنیا برای مقابله با هژمونی آمریکا، دلار را در مبادلات تجاری بین خود کنار گذاشته‌اند.