برچسب » آلمان،انرژی‌ارزان،روسیه،فرهنگ ایرانیان

سوگواری مقامات آلمانی برای از دست دادن «انرژی ارزان» روسیه
بهمن 1, 1402

سوگواری مقامات آلمانی برای از دست دادن «انرژی ارزان» روسیه

آلمان که با انرژی ارزان روسیه به رونق صنعتی رسیده بود حالا با از دست دادن این منبع انرژی ارزان، مسیر طولانی برای جان دادن به صنعت بی‌رمق خود دارد.