برچسب » آب،بحران خشکسالی،فرهنگ‌ایرانیان

خشکسالی با صرفه‌جویی قابل مدیریت است
دی 29, 1402

خشکسالی با صرفه‌جویی قابل مدیریت است

یک استاد دانشگاه گفت: بر اساس قانون باید صنایع مصرف آب خود از منابع سطحی و زیرزمینی را صفر کرده و منابع آب نامتعارف را جایگزین کنند.

آب، بزرگترین چالش قرن
مرداد 26, 1402

آب، بزرگترین چالش قرن

اولین و مهمترین چالش راهبردی که نه تنها زندگی روستائیان بلکه زندگی شهرنشینان را طی سال‌های اخیر تحت الشعاع خود قرار داده، معضل کمبود منابع آب است. بروز خشکسالی و تنش آبی مهمترین تهدید محیطی است که باعث از بین رفتن ظرفیت‌های تولیدی در این زمینه شده و مهاجرت به شهرها را در پی داشته باشد.