درباره فرهنگ ایرانیان

 

 

 

 

پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ ایرانیان رسانه ای مستقل با مزیت تولید و پردازش اخبار و تحلیل در حوزه های فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ، ورزشی و سیاسی است . این پایگاه می کوشد در چارچوب نگاه کارشناسی و خرد رسانه به انعکاس اخبار و رویدادهای داخلی ، منطقه ای و بین المللی بپردازد . فرهنگ ایرانیان با استقبال از نظرات و دیدگاههای کارشناسی و‌تخصصی در تحلیل رویدادهای داخلی و خارجی در صدد است باشگاه تحلیل گران این رسانه را به مزیت نسبی خود در زیست رسانه ای کشور بدل سازد. عزت و سربلندی کشور عزیزمان ایران در معادلات منطقه ای و بین المللی ، تولیدخبرهای خوب که انعکاسی از پیشرفت روزافزون ایران اسلامی در تولید ثروت و قدرت و افرایش رفاه شهروندان ایرانی باشد به همراه نشاط و بالندگی جامعه ایرانی از آرزوها و اهداف بنیادین دست اندرکاران فرهنگ ایرانیان است .